MD interier project s.r.o. - koupelnové studio

MD interier project na Facebooku


Detail Výrobce

 

Grohe

Grohe

SpoleÄ?nost Grohe se ?™ad?­ ke ??piÄ?kov??m v??robc??m a nov??tor??m v oblasti vodovodn?­ch bateri?­ a sprchov??ch syst?©m??. V??echny v??robky Grohe se vyznaÄ?uj?­ vysokou m?­rou funkÄ?nosti a neobvykle dlouhou ??ivotnost?­ a nezanedbatelnou ??sporou vody. Design vodovodn?­ch bateri?­ a sprchov??ch kout?? Grohe sleduje nejnovÄ›j???­ m??dn?­ trendy, kter?© v??dy sleduj?­ vysok?© u??itn?© standardy.

Grohe je v??znamn??m nov??torem a pr??kopn?­kem v oblasti v??voje nov??ch syst?©m?? vodovodn?­ch bateri?­ a sprchov??ch syst?©m?? ( nap?™. RAINSHOWER®, SilkMove®)

Ocenění

 

Letáky

 

Copyright © 1998 - 2019, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved. administrace